อาการของโรคไตจากเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานที่เริ่มเป็นโรคไตในระยะแรกจะไม่มีอาการ การตรวจปัสสาวะอาจจะพบโปรตีนในปัสสาวะ หากควบคุมน้ำตาล ความดันโลหิตไม่ดี ก็จะกลายเป็นไตวาย

เท้าบวม

อาการและอาการแสดง

โดยทั่วไปในระยะเริ่มแรกไม่มีอาการอะไร จนกระทั่งไตเริ่มเสื่อมจึงเกิดอาการบวม เหนื่อยง่าย อาเจียน อ่อนเพลีย ดังนั้นควรพบแพทย์เพื่อตรวจปัสสาวะ

การรักษาและการป้องกัน

 1. การควบคุมเบาหวาน จากการศึกษาของหลายสถาบันมีชื่อและเชื่อถือได้ สรุปว่าการควบคุมการควบคุมน้ำตาล ให้ใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด สามารถลดอุบัติการณ์ของ microalbuminuria และโรคไต
 2. การตรวจหาปริมาณไข่ขาวในปัสสาวะ
 • เบาหวานชนิดที่1 ให้ตรวจหาปริมาณไข่ขาวเมื่อเป็นเบาหวานแล้ว 5 ปี
 • เบาหวานชนิดที่2 ให้ตรวจหาปริมาณไข่ขาวเมื่อวินิจฉัยว่าเป็นเบาหวาน
 1. การคุมความดันโลหิตสูง ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งมักพบมีความดันโลหิตสูง เมื่อพบว่ามี microalbuminuria แล้ว ส่วนเบาหวานชนิดทีสองมักพบมีความดันโลหิตสูงร่วมด้วยตั้งแต่วินิจฉัยได ้ซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากภาวะที่เรียกว่า insulin resistant syndrome[เบาหวาน ความดันโลหิตสูง อ้วน ไขมัน triglyceride, LDL-C  สูง เกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ง่าย)
 • แนะนำให้ลดความดันโลหิตให้ต่ำกว่า 130/85 mmHg ในผู้ป่วยอายุมากกว่า 18 ปี
 • ผู้ป่วยที่มีความดันสูงเฉพาะช่วงบีบตัว isolated systolic hypertension>180mmhg ให้ลดความดันช่วงบีบตัว [systolic] ให้ต่ำกว่า160 mmHg ถ้าความดัน systolic 160-179 mmHg ให้ลดความดันลงจากเดิม 20 mmHg
 • แนะนำให้ใช้ ACE Inhibitor กับผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่หนึ่งที่มี microalbuminuria แม้ว่าความดันจะปกติ
 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่สองให้ใช้ ACE Inhibitor หรือ Angiotensin inhibitor blockerเมื่อมี microalbuminuria ร่วมกับความดันโลหิตสูง
 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีไข่ขาวออกมาก และไตเริ่มเสื่อมมากขึ้น(ค่าการทำงานของไตมากกว่า 1.5)การให้ยาAngiotensin inhibitor blocker จะชะลอการเกิดโรคไต
 1. การควบคุมอาหารโปรตีนต่อการเปลี่ยนแปลงโรคไต ถ้าไตยังเสื่อมไม่มากให้รับประทานโปรตีน 0.8-1 ก/กม/วัน ถ้าไตเสื่อมมากขึ้นให้ลดเหลือ 0.8 ก/กม/วันซึ่งจะชะลอ การเสื่อมของไต
 2. หากใช้ยา ACE Inhibitor หรือ Angiotensin inhibitor blocker ร่วมกับยาขับปัสสาวะจะต้องมีการติดตามการทำงานของไตและเกลือโพแทสเซี่ยม
 3. หากอัตราการกรองของไตน้อยกว่า 60 มิลิเมตรต่อนาทีต้องติดตามเรื่องโรคแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคไต
 4. รักษาการติดเชื้อของทางเดินปัสสาวะเช่นกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือกรวยไตอักเสบผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะขัดหรือขุ่น บางรายมีไข้ปวดเอวการเลือกยาปฏิชีวนะต้องระวังอย่าให้ทีผลกระทบต่อไตหากมีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบพบแพทย์
 • ขณะปัสสาวะมีอาการปวด
 • ปัสสาวะบ่อยและกลั้นปัสสาวะไม่ได้
 • ปัสสาวะขุ่น หรือมีสีแดง
 • ไข้หนาวสั่น
 • ปวดเอว
 1. ต้องปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับยา หรือ x-ray ว่าจะมีปัญหากับไตหรือไม่
 2. การเปลี่ยนไต หรือการล้างไตแพทย์จะพิจารณาตามความเหมาะสม

ไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานที่เป็นมานาน และมีระดับน้ำตาลสูงทำให้หลอดเลือดที่ม่เลี้ยงไตตีบแข็ง มีผลทำให้การทำหน้าที่ของไตเสื่อมลง กรองของเสียไม่ได้จึงมีของเสียคั่งในร่างกายเมื่อควบคุมระดับน้ำตาลดีๆจะชะลอการเสื่อมของไต

ไตเสื่อมมีอาการอะไรบ้าง

การเสื่อมของไตจะค่อยเป็นค่อยไปโดยที่ไม่มีอาการ เราจะทราบว่าเบาหวานมีผลต่อไตหรือไม่โดยการตรวจไข่ขาวในปัสสาวะ หากสามารถควบคุมระดับความดันโลหิต ระดับน้ำตาล ไขมันงดบุหรี่ก็สามารถที่จะลดการเกิดไตวาย สำหรับอาการไตวายที่พบได้คือ

 • อาการบวม ช่วงแรกเกิดจากไข่ขาวในเลือดต่ำ แต่ช่วงหลังเกิดจากไตเสื่อมจนไม่สามารถขับน้ำออก
 • อ่อนเพลียจากที่โลหิตจาง
 • คลื่นไส้อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้เนื่องจากมีการคั่งของๆเสีย
 • ซึมและโคม่าหากมีการคั่งของๆเสียมาก
ไตเสื่อมจากโรคเบาหวาน ระบบประสาทเสื่อม

รายละเอียดของไตเสื่อมอ่านที่นี่

โรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน

โรคแทรกซ้อน | ภาวะฉุกเฉิน | โรคหัวใจ | โรคความดันโลหิตสูง โรคไต  โรคตา  โรคปลายประสาทอักเสบ โรคเบาหวานกับเท้า