เมื่อไรจึงจะสงสัยว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธ์เม็กซิโก หรือจะเรียกว่า หวัดเม็กซิโก

เนื้อหาข้างล่างจะเป็นเกณฑ์ว่า เมื่อไรเราถึงจะสงสัยว่าคนที่ป่วยเป็นไข้หวัดเป็นโรคหวัดสายพันธ์เม็กซิโกหรือเปล่า เพื่อเป็นแนวทางในการวินิจฉัยโรค เกณฑ์ประกอบไปด้วย

เกณฑ์ที่สงสัยว่ามีกาติดเชื้อทางเดินหายใจ

 1. มีการติดเชื้อทางเดินหายใจ Acute respiratory illness
  ซึ่งจะต้องมีอาการดังต่อไปนี้อย่างน้อยสองข้อได้แก่:
  1. มีน้ำมูกไหลหรือคัดจมูก rhinorrhea or nasal congestion
  2. แสบคอ sore throat
  3. ไอ cough
  4. มีไข้ปวดตามตัวfever or feverishnes
 2. กลุ่มอาการไข้หวัดใหญ่ Influenza-like illness:มีไข้มากกว่า >37.8°C (100°F) ร่วมกับไอหรือแสบคอ

เกณฑ์การวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดเม็กซิโกCase Definitions for Infection with Swine Influenza A (H1N1) Virus

ผู้ป่วยที่ยืนยันว่าติดเขื้อไข้หวัด เม็กซิโก (A Confirmed case of swine influenza A (H1N1) virus infection)ได้แก่ผู้ที่มีอาการเป็นหวัดดังกล่าวข้างต้นร่วมกับผลยืนยันทางห้องปฏิบัติการณ์อย่างน้อยหนึ่งอย่างๆด้แก่

 1. real-time RT-PCR
 2. การเพาะเชื้อไวรัสviral culture
 3. ภูมิต่อเชื้อไข้หวัดหมูเพิ่มขึ้น 4 เท่า

ผู้ป่วยอาจจะเป็นA Probable case of swine influenza A (H1N1) virus infectionได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการไข้หวัด และผลการตรวจเชื้อไข้หวัดใหญ่ influenza A ให้ผลบวกแต่ H1 และ H3 ให้ผลลบ.

ผู้ป่วยที่สงสัย A Suspected case of swine influenza A (H1N1) virus infection ได้แก่ผู้ป่วยดังต่อไปนี้:

 1. ผู้ที่มีอาการไข้หวัดและอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดเม็กซิโก หรือ
 2. ผู้ที่มีอาการไข้หวัดและอยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ที่ป่วยเป็นไข้หวัดหรือสงสัยว่าจะเป็นไข้หวัดหมู influenza A (H1N1) virus infection OR
 3. ผู้ที่มีอาการไข้หวัดและได้ไปเที่ยวยังบริเวณที่มีการระบาดภายใน 7วันก่อนที่จะมีการรายงานผู้ป่วยรายแรก.

ดังนั้นหากเราอ่านหนังสือพิมพ์หรือติดตามข่าวหากพบว่าเราจะให้น้ำหนักกับรายงานที่เป็น confirm case

ระยะติดต่อของโรค

เชื้อนี้จะติดต่อก่อนที่จะเกิดอาการ 1 วันและ7วันหลังจากมีอาการ

Infectious period for confirmed cases = 1 day before onset to 7 days after onset of illness
Day before onset = Day -1
Onset day = Day 0
Days after onset = Days 1-7