โรคไข้หวัดหมูกับคนตั้งครรภ์

ได้มีการระบาดของไข้หวัดสายพันธ์หรือไข้หวัดหมูตั้งแต่เดือนมีนาคม2009 ที่ประเทศเม็กซิโก และสหรัฐอเมริกา อาการทางคลิก โรคแทรกซ้อน และกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนกำลังอยู่ในขั้นตอนของการรวบรวมข้อมูล

มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ที่ผ่านมาูเมื่อปี 1988 1918–1919 และ 1957–1958 พบว่าอัตราการเสียชีวิตของผู้ตั้งครรภ์จะสูง ดังนั้นจึงน่าจะพอสรุปได้ว่า การตั้งครรภ์เป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคแทรกซ้อนของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่

อาการของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ในคนตั้งครรภ์

อาการก็เหมือนกับคนทั่วไปที่เป็นหวัด จะมีอาการน้ำมูกไหล เจ็บคอ ไอ ผู้ป่วยส่วนหนึ่งก็ไม่มีอาการแทรกซ้อน แต่ผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งจะมีอาการค่อนข้างรุนแรง และมีปอดบวมจากเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อน จนกระทั้งอาจจะทำให้เด็กคลอดก่อนกำหนด หรือมีอัตรายต่อผู้ที่ตังครรภ์

การให้ยาเพื่อป้องกัน หรือการรักษา

เป็นที่ทราบกันดีว่ายาที่ใช้รักษาไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ที่ยังได้ผลได้แก่ zanamivir and oseltamivir และควรจะให้ภายใน 48 ชม หลังจากเกิดอาการ แต่ก็มีรายงานว่าหากให้สายกว่านั้นก็ยังคงได้ประโยชน์ เนื่องจากยาในกลุ่มนี้ยังไม่มีรายงานถึงความปลอดภัยในการใช้กับคนตั้งครรภ์ ดังนั้นจะต้องชั่งน้ำหนักถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ยา

ข้อบ่งใช้ในการใช้ยา

ผู้ที่ตั้งครรภ์ที่รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดหมู confirmed, probable หรือ suspected อ่านที่นี่ ควรจะได้รับยาเพื่อรักษาเป็นเวลา 5 วัน

สำหรับผู้ตั้งครรภ์ที่ต้องดูและผู้ป่วย อาจจะต้องได้รับยาเพื่อป้องกันเป็นเวลา 10 วัน

ระหว่างที่ให้ยาหรือป่วยท่านสามารถเลี้ยงลูกด้วยนมของท่าน แต่ต้องหามาตราการป้องกันบุตรของท่านไม่ให้ติดเชื้อไข้หวัดสายพันธ์ใหม่