ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่กับการดูแลเด็ก

ขณะนี้ยังขาดข้อมูลเกี่ยวกับไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ในเด็ก แต่จากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ทำให้ทราบได้ว่าเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปีและหรือเด็กที่มีโรคประจำตัวจะมีความเสี่ยงต่อโรคแทรกว้อน หรือเสียชีวิต นอกจากนั้นอาการหวัดของเด็กก็ไม่สามารถแยกจากหวัดธรรมดา และบางครั้งเด็กก็อาจจะมีอาการที่ไม่เหมือนหวัด ดังนั้นการดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดจะช่วยให้การรักษาเร็วขึ้น

อาการที่บ่งบอกว่าเด็กมีอาการหนัก

 • หายใจเร็ว
 • หายใจลำบาก
 • หยุดหายใจ
 • ผิวและริมฝีปากมีสีเขียว
 • ซึมลง
 • เด็กระวนกระวาย

การให้ยารักษา

เด็กอยุมากกว่า 1 ปี

 • จะให้ยา oseltamivir or zanamivir ในกรณีที่พิสูจน์หรืออาจจะเป็นไข้หวัดหมูconfirmed or probableอ่านที่นี่
 • ในกรณีที่สงสัย suspected casesอ่านที่นี่ จะให้ในกรณีที่เด็กมีอาการหนัก
 • การให้ยาควรให้ภายใน 48 ชมภายหลังเกิดอาการ

เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี

เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลเรื่องโรคแทรกซ้อนของไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ในเด็ก และความปลอดภัยการใช้ยาในเด็ก แต่จากการระบาดของไข้หวัดใหญ่พบว่าเด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี และการใช้ยาพบว่าโรคทรกซ้อนไม่มากจึ่งน่าจะได้ประโยชน์เมื่อให้ยารักษาโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ด้วยยา oseltamivir or zanamivir

 

การให้ยาป้องกันการติดเชื้อ

เด็กที่มีภาวะดังต่อไปนี้ควรจะได้รับยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดสายพันธ์ใหม่2009

 1. ผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดสายพันธ์ใหม่หรืออาจจะเป็นไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ที่มีความเสี่ยงสูงว่าอาจจะเกิดโรคแทรกซ้อน เช่น เด็กอายุน้อยกว่า 5 ขวบ คนท้อง ผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี ผู้ที่มีโรคเรื้อรังประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคไต เป็นต้น
 2. เด็กหรือกลุ่มที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนจากไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัดสายพันธ์ใหม่
 3. เด็กหรือกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อนไปเที่ยวยังประเทศที่มีการระบาด