ไข้หวัดหมู Swine Influenza (swine flu)

องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้การระบาดของไข้หวัดหมูอยู่ในระดับที่ 5 จากทั้งหมด 6 ระดับ(อ่านที่นี่) คำว่า pandemic หมายการที่มีการระบาดไปทั่วโลก วึ่งจะต้องมีองค์ประกอบคือ เกิดมีเชื้อชนิดใหม่ ซึ่งประชากรส่วนใหญ่จะยังไม่มีภูมิต่อโรคนั้น ขณะเดียวกันก็ยังไม่มีวัคซีนสำหรับเชื้อนั้น ทำให้เชื้อนั้นติดต่อจากคนสู่คน และมีอาการรุนแรง และแพร่กระจายไปทั่วโลก หากต้นเหตุมาจากหมูเราจะเรียก swine หากมาจากนกหรือสัตว์ปีกเราจะเรียก avian

โรคไข้หวัดหมูเป็นโรคของทางเดินหายใจที่กับหมู โดยการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ type A influenza ซึ่งปัจจุบันพบสายพันธ์ H1N1, H1N2, H3N2, และ H3N1 เชื้อนี้ติดต่อได้ง่ายทำให้เกิดการระบาดไข้หวัดในหมู่ แต่มีอัตราการเสียชีวิตน้อย หมูจะติดต่อกันทางน้ำลายซึ่งอาจจะสัมผัสโดยตรง

เชื้อโรคที่เป็นสาเหตุได้แก่ type A influenza ชนิด H1N1 แต่ก็อาจจะพบว่าเป็นชนิด H1N2, H3N2, และ H3N1 ซึ่งเชื่อว่าเกิดติดต่อจากคน

ในขระนี้ได้เกิดการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ที่เม็กซิโกและอเมริกา และคาดว่าจะมีการระบาดทั่วโลกเนื่องจากเข้าเกณฑ์ของการระบาดได้แก่

 • เป็นเชื้อที่เกิดใหม่
 • มีหลักฐานว่ามีการติดต่อจากคนสู่คน
 • ผู้ที่ป่วยมักจะเป็นคนแข็งรง ต่างจากหวัดธรรมดาที่เป็นหนักในคนที่มีความเสี่ยง
 • เชื้อนั้นกำลังระบาดอย่างต่อเนื่อง

เชื้อนี้เคยติดถึงคนหรือไม่

พบว่ามีการระบาดสู่คนเป็นครั้งคราว แต่ไม่รุนแรง เนื่องจากอาการไม่รุนแรงบางคนติดเชื้อนี้มีอาการเหมือนไข้หวัดธรรมดาส่วนใหญ่เกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดกับหมูที่ป่วย ี้

คนติดไข้หวัดหมูได้อย่างไร

คนติดไข้หวัดหมูโดยได้รับเชื้อจากหมูที่เป็นโรค แต่บางคนก็ไม่ได้ประวัติการสัมผัสกับหมู การติดต่อจากคนสู่คนเกิดในกรณีที่สัมผัสใกล้ชิด การรับประทานเนื้อหมูหรือการเตรียมหมูไม่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดหมู

เชื้อไข้หวัดหมูมีโอกาสที่จะระบาดทั่วโลกหรือไม่

เนื่องจากคนทั่วไปจะไม่ใกล้ชิดหมู ดังนั้นจึงไม่มีภูมิต่อเชื้อโรคนี้ ดังนั้นหากมีการกลายพันธ์ทำให้ติดต่อสู่คนได้ก็อาจจะทำให้เกิดเป็นโรคระบาดไปทั่วโลก แต่คาดเดาไม่ได้ว่าจะมีการระบาดเมื่อใด

อาการของคนที่เป็นไข้หวัดสายพันธ์ใหม่2009

ไข้หวัดสายพันธ์ใหม่จะมีอาการเหมือนไข้หวัดทั่วไปๆคือจะมีไข้ คัดจมูก น้ำมูกไหล แสบคอ ไอ บางคนอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียน

การวินิจฉัยโรค

การวินิจฉัยโรคทำได้โดยการนำเอาเสมหะเพื่อส่งตรวจโดยจะต้องเก็บเสมหะภายใน4-5 วันเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิด influenza A ส่วนจะเป็นไข้หวัดสายพันธ์ใหม่หรือไม่ต้องส่ง CDC

การรักษาโดยการให้ยา

การใช้ยาในการรักษาผู้ป่วยไข้หวัดสายพันธ์ใหม่มีได้สองกรณีคือ

 1. การให้ยาเพื่อการรักษาโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ ซึ่งจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ และเสี่ยงต่อการเกิดโรคแทรกซ้อน และควรจะให้ภายใน 48 ชั่วโมงหลังเกิดอาการจะให้ยา5 วัน
 2. การให้ยาเพื่อการป้องกันโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่ จะให้ในกรณีที่อยู่ร่วมกับผู้ที่ป่วยและมีความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อนสูง จะให้ยา 10 วัน

ยาที่ใช้ในการรักษาได้แก่ oseltamivir หรือ zanamivir

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่ฉีดจะป้องกันไข้หวัดหมูได้หรือไม่

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของไวรัสมากจึงยังไม่มีวัคซีนที่ป้องกันไวรัสไข้หวัดหมู จะต้องรอให้เกิดการระบาดก่อนจึงจะมีสายพันธ์สำหรับการทำวัคซีน

สำหรับผู้เลี้ยงหมูหรือผู้ที่ทำงานกับหมูจะป้องกันไข้หวัดหมูได้อย่างไร

การติดไข้หวัดหมูจะต้องใกล้ชิดกับหมูที่ป่วยเป็นเวลานาน ดังนั้นไม่ควรใกล้ชิดกับหมูที่ป่วย และล้างมือให้สะอาด และหากหมูเสียชีวิตก็ไม่ควรที่จะนำมาชำแหละ

เนื้อหมูที่ปรุงสุกประมาณ 70 องศาจะไม่พบเชื้อไข้หวัดหมู

เราจะป้องกันไข้หวัดหมูได้อย่างไร

ก่อนหน้านี้คนที่ป่วยด้วยไข้หวัดหมูมักจะมีอาการไม่รุนแรงและหายเองได้ แต่จาการระบาดที่ผ่านมามีการเสียชีวิตที่ประเทศเม็กซิโกมาก ดังนั้นควรจะป้องกันตัวเองไม่ให้ติดโรคโดย

 • หลีกเลี่ยงที่สาธารณะที่มีคนมากๆ
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้ที่ป่วยเป็นไข้หวัด
 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ
 • ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง พักผ่อนให้เต็มที่ รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

การปฏิบัติเมื่อมีผู้ป่วยในบ้าน อ่านที่นี่

 • หากเป็นไปได้ควรจะแยกห้องให้ผู้ป่วยพักแยกจากคนไม่ป่วย และควรมีห้องน้ำแยก
 • ให้ผู้ป่วยอยู่ห่างจากคนปกติอย่างน้อย 1 เมตร
 • เมื่อต้องไปดูแลผู้ป่วยให้สวมหน้ากากอนามัย หรืออาจจะใช้ผ้าซึ่งนำไปทำความสะอาดได้
 • เมื่อดูแลผู้ป่วยแล้วให้ล้างมือด้วยสบู่และน้ำให้สะอาดทุกครั้ง
 • ประตูห้องควนจะปิดตลอดเวลา และให้มีการระบายอากาศที่ดี
 • ทำความสะอาดห้องด้วยน้ำยาทำความสะอาดปกติ

จะทำอย่างไรเมื่อคุณสงสัยว่าจะเป็นไข้หวัดหมู

หากเรากลับจากประเทศที่มีการระบาด หรือดูและผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะเป็นไข้หวัดหมู และคุณมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล ก็ให้สงสัยว่าตุณอาจจะเป็นไข้หวัดหมู ให้ปฏิบัติดังต่อไปนี้

 • แจ้งให้คนในบ้านทราบและปฏิบัติตังดังกล่าวข้างต้น
 • หลีกเลี่ยงการแหล่งชุมชน
 • หยุดงานหรือหยุดเรียน พักอยู่ที่บ้าน และดื่มน้ำให้มาก
 • หากจะไปพบแพทย์ให้โทรแจ้งแพทย์ว่าทำไมจึงสงสัยว่าเป็นไข้หวัดหมู
 • นัดแนะเวลาที่จะไปตรวจรักษา
 • เมื่ออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
 • ล้างมือด้วยสบู่และน้ำบ่อยๆ