การฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดสายพันธ์ใหม่2009

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มีกี่ชนิด

ปัจจุบันที่ผลิตมีสองชนิดได้แก่

 • ชนิดที่ใช้ฉีดเป็นวัคซีนที่ทำให้เชื้อตายใช้สำหรับฉีด ใช้กับอายุ 6 เดือนจนถึงคนแก่ ใช้ได้ทั้งคนแก่ คนที่มีโรคประจำตัว คนท้อง
 • อีกชนิดที่ใช้พ่นทางจมูก เกิดจากการทำให้เชื้ออ่อนแรงเมื่อได้รับเข้าไปจะไม่เกิดโรคแต่เกิดภูมิ ใช้กับเด็กอายุ2ขวบถึง 49 ปี ไม่เหมาะสำหับคนท้อง

จะฉีดเมื่อไร

การฉีดวัคซีนจะให้ภูมิขึ้นใช้เวลาสองสัปดาห์ ดังนั้นควรจะฉีดประจำปี

ใครควรจะได้รับการฉีดวัคซีน

เนื่องจากการป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่มีอาการตั้งแต่อาการน้อยจนถึงอาการมากจนกระทั่งเสียชีวิต ดังนั้นแนะนำให้ฉีดวัคซีนกับผู้ที่อยากจะฉีด หากมีวัคซีนในปริมาณที่จำกัดควรจะเน้นกลุ่มคนห้ากลุ่มดังนี้

 • เด็กโดยเฉพาะอายุน้อยกว่า 5 ปี
 • กลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคแทรกซ้อน
 • เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์
 • เจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉิน
 • เจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 6 เดือนเนื่องจากเด็กเหล่านี้ไม่สามารถฉีดวัคซีนได้

สำหรับเด็กที่อายุน้อยกว่า 10 ปีแนะนำให้ฉีดสองเข็มห่างกัน 4 สัปดาห์

ไม่ควรให้วัคซีนแก่ผู้ใด

หลายๆท่านมักจะได้ข่าวสารเกี่ยวกับแพ้วัคซีน ทำให้ไม่อยากจะฉีดวัคซีน ท่านควรจะไปพิจารณาในหลายๆด้าน จะมีผู้ป่วยกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่มีปัจจัยเสี่ยงหากเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ก็เสียชีวิตได้ หากท่านมีโรคประจำตัวโอกาศเสี่ยงของท่านจะสูงขึ้น กลุ่มที่ไม่ควรได้รับวัคซีนได้แก่

 • กลุ่มผู้ป่วยที่แพ้ไข่ขาว
 • กลุ่มผู้ป่วยที่แพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่
 • กลุ่มผู้ป่วยที่เกิดโรค Guillain-Barré syndrome (GBS ภายใน 6 สัปดาห์หลังจากฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่
 • ผู้ป่วยที่กำลังมีไข้

ผลข้างเคียงของวัคซีนมีอะไรบ้าง

สำหรับยาฉีดจะมีเพียง บวม ปวดและไข้ต่ำๆ

สำหรับยาพ่นจมูก จะมีอาการน้ำมูกไหล ปวดศีรษะ เจ็บคอ