อาการโรคไข้หวัดหมู

ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จนถึงวันที่ 20 พค 2552 พบผู้ป่วยที่ตรวจเลือดยืนยันแล้วว่าเป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ทั้งหมด 10243 คน เสียชีวิต 80 คนจากที่รายงานทั้งหมด 41 ประเทศ ประเทศที่มีผู้ป่วยจำนวนมากมาจากอเมริกาเหนือ

อาการของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

อาการป่วยของผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่มีอาการแตกต่างกันมาก ตั้งแต่ไม่มีอาการจนกระทั่งมีอาการหอบเหนื่อยจนเสียชีวิต แต่อาการที่พบได้บ่อยได้แก่

 • ไข้
 • ไอ
 • เจ็บคอ
 • ครั่นเนื้อครั่นตัว
 • ปวดศรีษะ
 • นอกจากนั้นยังพบอาการทางเดินอาหารได้ร้อยละ 38 ของผู้ป่วย เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หรือถ่ายเหลว

ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ต้องนอนโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหน

 • ที่อเมริกา และแคนาดาจะมีอัตราการนอนโรงพยาบาลประมาณร้อยละ2-5 ส่วนเม็กซิโกประมาณร้อยละ 6
 • ผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลด้วยอาการไข้หวัด พบว่าประมาณร้อยละ 13 เป็นไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ ร้อยละ 20 เป็นไข้หวัดตามฤดูกาล
 • ประมาณหนึ่งในสามที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ

ผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีลักษณะอย่างไร

ผู้ป่วยที่มีอาการหนักและรับตัวไว้ในโรงพยาบาลส่วนใหญ่จะมีโรคประจำตัว ผู้ป่วยของอเมริกาประมาณครึ่งหนึ่ง ร้อยละ 46 ของผู้ป่วยที่เสียชีวิตจะมีโรคประจำตัว โรคประจำตัวที่พบได้แก่

 • การตั้งครรภ์ ที่อเมริกามีคนท้อง 20คนที่พิสูจน์ว่าเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ พบว่าต้องนอนโรงพยาบาล 3 รายและเสียชีวิต 1 ราย ส่วนที่เมืองแคลลิฟอร์เนียพบว่า 2 ใน 5 รายมีโรคแทรกซ้อน เช่นน้ำเดิน หรือคลอดก่อนกำหนด
 • โรคหอบหืด
 • โรคปอด
 • โรคเบาหวาน
 • อ้วนมาก
 • มีโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
 • โรคระบบประสาท
 • โรคหัวใจ

ผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่เสียชีวิตครึ่งหนึ่งจะมีโรคประจำตัว ระยะเวลาตั้งแต่เกิดอาการจนกระทั่งเข้าโรงพยาบาลประมาณ 6 วัน อาการที่สำคัญของผู้ป่วยที่เสียชีวิตมีดังนี้

 • ไข้
 • หายใจลำบาก
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ครั่นเนื้อครั่นตัวอย่างมาก
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • หายใจเหนื่อย
 • ออกซิเจนในเลือดต่ำ
 • ผู้ป่วยบางท่านจะมีความดันโลหิตต่ำ
 • ระยะเวลาเฉลี่ยตั้งแต่เกิดอาการจนเสียชีวิตประมาณ 10 วัน
 • ร้อยละ 24 จะมีอวัยวะล้มเหลวมากกว่าสองอวัยวะ
 • ผลการตรวจเลือดพบว่าผิดปกติ
  • ผลตรวจเลือดทั่วไปพบว่ามีทั้งเม็ดเลือดขาวขึ้นและต่ำ
  • ค่า SGOT,SGPTสูงซึ่งบ่งบอกว่ามีการอักเสบของตับ
  • ค่า elevated lactate dehydrogenase(LDH) (100% of 16 fatal cases)
  • ค่า CPK สูงซึ่งบ่งบอกว่ามีการทำลายของกล้ามเนื้อ
  • ประมาณครึ่งหนึ่งจะมีภาวะไตวายร่วมด้วย

มีโรคติดเชื้อแบคทีเรียอื่นร่วมด้วยหรือไม่

ผู้ป่วยที่รับตัวไว้ส่วนใหญ่จะไม่มีการติดเชื้อแบคทีเรียร่วม แต่เมื่อนอนโรงพยาบาลอาจจะมีโรคติดเชื้อแบคทีเรียร่วม

แนวทางการรักษาผู้ป่วยตามการแนะนำขององค์การอนามัยโลก

ผู้ป่วยที่มีอาการเบา

 • ให้รักษาดูแลตัวเองที่บ้าน
 • หากมีไข้ให้รับประทานยา paracetamol ไม่ควรใช้ aspirin
 • ผู้ป่วยที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการเสียชีวิตควรจะได้รับยาต้านไวรัส

สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการหนัก

 • รับตัวไว้รักษาในโรงพยาบาล
 • ให้ยาต้านไวรัสโดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการหนัก เช่นปอดบวม
 • ผู้ป่วยควรจะได้รับการช่วยหายใจโดยการให้ออกซิเจน หรือเครื่องช่วยหายใจ
 • การให้ยาปฏิชีวนะจะให้ตามความจำเป็น