jrprint

หน้าหลัก | สุขภาพดี | สุภาพสตรี | การแปลผลเลือด | โรคต่างๆ | วัคซีน

adv

การตรวจหา globulin


หน้าที่ของglobulin

globulin หน้าที่ที่จะช่วยให้เลือดแข็งตัว และนำสารอาหารไปเลี้ยงร่างกายนอกจากนั้น globulinก็ยังมีหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันโรค ตับจะสร้าง alfa และ beta globulin ส่วน Gamma globulin จะสร้างจาก plasma cell

ชนิดของ globulin

globulin แบ่งออกเป็น 4 ชนิดได้แก่การรายงานผล

ความผิดปกติของค่า globulin

ค่า Globulin สูง

ค่า Globulin ต่ำ

อัตราส่วนของ Globulin ต่อ Albumin

อัตราส่วนของ Globulin ต่อ Albumin ปกติอยู่ที่ 1:2 แต่อาจจะแกว่งตัวไปถึง 1.7-2.2 หากอัตราส่วนนี้เปลี่ยนแปลงมากอาจจะบ่งบอกว่าเกิดความผิดปกติ ค่าผิดปกติอาจจะเกิดจากมีการผลิต globulin เพิ่มขึ้น หรือมีการผลิต albumin ลดลง หรือผลิต globulin ลดลง

วิธีการเพิ่มระดับ Globulin

หากผลเลือด globulin มีค่าต่ำการรับประทานอาหารบางประเภทจะเพิ่มระดับ Globulin

Albumin | Globulin | Alkaline phosphatase | AST | ALT | Bilirubin | การแข็งตัวของเลือด | Gamma Glutamic Transpeptidase | lactic dehydrogenase test | การตรวจการทำงานของตับ

 

เรียบเรียงวันที่ 27/1/2566

โดย นายแพทย์ ประพันธ์ ปลื้มภาณุภัทร อายุรแพทย์,แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

Google
 

เพิ่มเพื่อน