การตรวจ gamma-glutamyl transferase (GGT)

เป็นการตรวจเพื่อหาสาเหตุของเอนไซม์  alkaline phosphatase (ALP) ที่เพิ่มขึ้นมาจากอวัยวะใด ปกติทั้ง ALP และ GGTจะสูงในโรคของท่อน้ำดี และโรคตับ แต่หากเป็นโรคกระดูกจะมีเพียงค่า ALP เพิ่มขึ้นเพียงค่เดียว ดังนั้นหากค่า GGT สูงจะบอกว่าเป็นโรคที่ตับ หรือท่อน้ำดีเท่านั้น นอกจากนั้นผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำก็จะพบว่าค่านี้สูงขึ้นเช่นกัน โดยทั่วไปแพทย์มักจะเจาะเลือดการตรวจการทำงานของตับอื่นร่วม  ALTAST, ALP,  bilirubin ,albumin,globulin

แพทย์จะสั่งตรวจ GGT เมื่อไร


gtt

ค่าปกติ

การแปลผล

ค่า GGT สูงขึ้นหมายถึงเนื้อตับได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตราย แต่ไม่ได้บอกสาเหตุ เช่นตับอักเสบ ตับแข็ง หัวใจวาย เบาหวาน ตับอ่อนอักเสบ ค่าที่ต่ำกว่าปกติแสดงว่าโรคหรือภาวะนั้นไม่น่าจะเกิดจากตับหรือดื่มสุราประจำ

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับ GGT

โรคที่ทำให้ค่า GGT สูงขึ้น

โรคนอกตับที่ทำให้ค่า GGT สูงขึ้น

Albumin | Globulin | Alkaline phosphatase | AST | ALT | Bilirubin | การแข็งตัวของเลือด | Gamma Glutamic Transpeptidase | lactic dehydrogenase test | การตรวจการทำงานของตับ

Google
 

เพิ่มเพื่อน