การตรวจ gamma-glutamyl transferase (GGT)

เป็นการตรวจเพื่อหาสาเหตุของเอนไซม์  alkaline phosphatase (ALP) ที่เพิ่มขึ้นมาจากอวัยวะใด ปกติทั้ง ALP และ GGTจะสูงในโรคของท่อน้ำดี และโรคตับ แต่หากเป็นโรคกระดูกจะมีเพียงค่า ALP เพิ่มขึ้นเพียงค่เดียว ดังนั้นหากค่า GGT สูงจะบอกว่าเป็นโรคที่ตับ หรือท่อน้ำดีเท่านั้น นอกจากนั้นผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำก็จะพบว่าค่านี้สูงขึ้นเช่นกัน โดยทั่วไปแพทย์มักจะเจาะเลือดการตรวจการทำงานของตับอื่นร่วม  ALTAST, ALP,  bilirubin ,albumin,globulin

แพทย์จะสั่งตรวจ GGT เมื่อไร

 • แพทย์อาจจะสั่งตรวจ GGT ในกรณีที่พบว่าค่า  alkaline phosphatase สูงและผลการตรวจอย่างอื่นยังไม่สามารถบอกสาเหตุได้
 • แพทย์อาจจะสั่งตรวจ GGT พร้อมกับการตรวจตับ หรืออาจจะสั่งตรวจหลังจากการตรวจตับในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการโรคตับ
 • แพทย์เจาะเลือดในผู้ที่ดื่มสุราเป็นประจำ

ค่าปกติ

 • อยู่ระหว่าง 0- 51 international units per liter (IU/L)

การแปลผล

ค่า GGT สูงขึ้นหมายถึงเนื้อตับได้รับบาดเจ็บหรือเป็นอันตราย แต่ไม่ได้บอกสาเหตุ เช่นตับอักเสบ ตับแข็ง หัวใจวาย เบาหวาน ตับอ่อนอักเสบ ค่าที่ต่ำกว่าปกติแสดงว่าโรคหรือภาวะนั้นไม่น่าจะเกิดจากตับหรือดื่มสุราประจำ

สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับ GGT

 • เจาะเลือดหลังจากดื่มสุราภายใน 24 ชั่วโมงก็ทำให้ค่า GGT ขึ้นชั่วคราว
 • การสูบบุหรี่ก็ทำให้ค่า GGT สูง
 • ยาบางชนิดก็ทำให้ค่า GGT สูง เช่น phenytoin, carbamazepine, phenobarbital,  nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), lipid-lowering drugs, antibiotics, histamine receptor blockers (used to treat excess stomach acid production), antifungal agents, antidepressants,และ hormones เช่น testosterone, สามารถทำให้ GGTสูงขึ้น
 • ค่า GGT สำหรับผู้หญิงที่สูงอายุจะสูงกว่าอายุน้อย

โรคที่ทำให้ค่า GGT สูงขึ้น

 • ตับอักเสบ Hepatitis ทั้งเฉียบพลัน และเรื้อรัง
 • มะเร็งแพร่กระจายไปที่ตับ Liver metastasis and carcinoma
 • Cholestasis
 • โรคตับเนื่องจากการดื่มสุรา Alcoholic liver disease
 • Primary biliary cirrhosis and sclerosing cholangitis

โรคนอกตับที่ทำให้ค่า GGT สูงขึ้น

Albumin | Globulin | Alkaline phosphatase | AST | ALT | Bilirubin | การแข็งตัวของเลือด | Gamma Glutamic Transpeptidase | lactic dehydrogenase test | การตรวจการทำงานของตับ