เมื่อไตเสื่อมมากขึ้น


เมื่อแพทย์บอกว่าไตเสื่อมลงท่านผู้อ่านต้องทำอย่างไร

ผู้ป่วยที่เป็นโรคไตเรื้อรังจะต้องมีการตรวจการทำงานของไตเป็นระยะเพื่อ

โดยปกติการรักษาเพื่อชะลอการเสื่อมหรือป้องกันโรคไตจะมีหลักการดูแลดังนี้

ผู้ป่วยรายใดที่ต้องติดตามการทำงานของไตถี่ขึ้น

ผู้ที่มีโรคไตเรื้อรังโดยมากอาจจะตรวจการทำงานของไตปีละครั้ง แต่ในรายดังต่อไปนี้อาจจะต้องตรวจการทำงานของไตถี่ขึ้นได้แก่

ไตจะเสื่อมเร็วหรือช้าขึ้นกับอะไรบ้างเมื่อท่านไปพบแพทย์และได้เจาะเลือดพบว่าการทำงานของไตเสื่อมลงเร็วกว่าปกติ (>4ml/min) แสดงว่าไตท่านน่าจะมีปัจจัยที่ทำให้ไตเสื่อมเร็วท่านจะต้องหาปัจจัยที่ทำให้ไตเสื่อมเร็ว ปัจจัยดังกล่าวได้แก่

ท่านต้องสำรวจว่าท่านมีภาวะที่เสี่ยงต่อการเสื่อมของไตอะไรบ้างและรีบแก้ไขสาเหตุที่พบบ่อย

โรคไตวายเรื้อรัง สาเหตุโรคไต การรักษาโรคไต การรักษาความดัน การรักษาเบาหวานและไขมัน การรักษาภาวะแคลเซี่ยมต่ำ การรักษาภาวะโลหิตจาง การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด การรักษาโปรตีนในปัสสาวะ ความเสี่ยงการเกิดโรคไต การตรวจวินิจฉัยโรคไต ความรุนแรงโรคไต สาเหตุโรคไต อาการโรคไต โรคไต

 

เพิ่มเพื่อน