เม็ดเลือดแดงที่มีขนาดเล็ก Microcytosis


Microcyte หมายถึงเม็ดเลือดแดงที่มีขนาดเล็กกว่าปกติ ผู้ที่มีโลหิตจางและเซลล์มีขนาดเล็กมักจะมีปริมาณเฮโมโกลบินน้อย ทำให้เมื่อส่องกล้องดูพบว่าสีซีดกว่าเซลล์ปกติ

 • มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 7.8 ไมครอน
 • MCV หากพบว่ามีค่าน้อยกว่า 80 fl

สาเหตุที่เซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกว่าปกติ

 • Iron deficiency  
 • Inflammation

การแปลผล

หากมีโลหิตจางและเซลล์เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กจะเรียกว่า microcytic anemia ซึ่งมีสาเหต

 • เด็ก
  • โลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็ก iron deficiency anemia,
  • โรค thalassemia
 • ผู้ใหญ่
  • เสียเลือด
  • โลหิตจางเนื่องจากขาดธาตุเหล็ก
  • โรค sideroblastic anemia, congenital or acquired
  • โลหิตจางเนื่องจากโรคเรื้อรัง
  • พิษจากสารตะกั่ว
  • ภาวะขาดไวตามิน บี 6
  • เป็นทาลัสซีเมีย (thalassemia)

Hemoglobin | Hematocrit | Red blood cell | Inclusion body | เม็ดเลือดแดง | Reticulocyte count | MCV | MCHC | MCH | ลักษณะเม็ดเลือดแดง | เกล็ดเลือด | เม็ดเลือดขาว | Neutrophil | Lymphocyte | Eosinophil | Monocyte | Basophil | Rh | กรุปเลือด